โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ขอขอบพระคุณ รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 9, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ขอขอบพระคุณ รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (HFNC) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลชุมแสง จ.นครสวรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รับมอบโดย พญ.บุญญธิดา ยาอินทร์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง) นพ.สิริพงษ์ เกียรติพานิชกิจ อายุรแพทย์โรงพยาบาลชุมแสง ประสานงานโดย พญ.นพวรรณ พันปี

Share this Post