Clinical Tracer Highlight เน‚เธฃเธ‡เธžเธขเธฒเธšเธฒเธฅเธŠเธธเธกเนเธชเธ‡ เธˆเธฑเธ‡เธซเธงเธฑเธ”เธ™เธ„เธฃเธชเธงเธฃเธฃเธ„เนŒ


1. Clinical Tracer : เธ�เธฒเธงเธฐเธเธฅเน‰เธฒเธกเน€เธ™เธทเน‰เธญเธซเธฑเธงเนƒเธˆเธ‚เธฒเธ”เน€เธฅเธทเธญเธ”เน€เธ‰เธตเธขเธšเธžเธฅเธฑเธ™ (MI )

2. Clinical Tracer : เน‚เธฃเธ„เธซเธฅเธญเธ”เน€เธฅเธทเธญเธ”เธชเธกเธญเธ‡(Stroke)

3. Clinical tracer: เน‚เธฃเธ„เธ›เธญเธ”เธญเธธเธ”เธเธฑเน‰เธ™เน€เธฃเธทเน‰เธญเธฃเธฑเธ‡ (COPD)

4. Clinical tracer: เน‚เธฃเธ„เธซเธทเธ” (Asthma)

5. Clinical Tracer : เน‚เธฃเธ„เธ•เน‰เธญเธเธฃเธฐเธˆเธ Cataract

6. Clinical Tracer: เน‚เธฃเธ„เธ„เธงเธฒเธกเธ”เธฑเธ™เน‚เธฅเธซเธดเธ•เธชเธนเธ‡

7. Clinical Tracer : เน‚เธฃเธ„เน€เธšเธฒเธซเธงเธฒเธ™ DM

8. Clinical Tracer : เน‚เธฃเธ„เธงเธฑเธ“เน‚เธฃเธ„ (TB)

9. Clinical Tracer : เน‚เธฃเธ„เน€เธญเธ”เธชเนŒ HIV/AIDS

10. Clinical Tracer : เธ�เธฒเธงเธฐเธ•เธเน€เธฅเธทเธญเธ”เธซเธฅเธฑเธ‡เธ„เธฅเธญเธ” (Postpartum Hemorrhage)

11. Clinical Tracer: เธเธฒเธฃเธ”เธนเนเธฅเธœเธนเน‰เธ›เนˆเธงเธขเธ�เธฒเธงเธฐเธ•เธดเธ”เน€เธŠเธทเน‰เธญเนƒเธ™เธเธฃเธฐเนเธชเน€เธฅเธทเธญเธ” Sepsis

ย�

Additional information