สาระน่ารู้

DATA Link

บริการสำหรับประชาชน

ตารางตรวจโรค

ตรวจสอบตารางการตรวจโรค ในเวลาราชการของแต่ละหน่วยงานหรือกลุ่มงาน เพื่อความสะดวกในการมารับบริการ

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาล

ค้นหาเบอร์ภายในโรงพยาบาล เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ

ตำแหน่งที่ตั้งโรงพยาบาล