พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขอกราบขอบพระคุณ ท่านพระครูนิทัศน์ประชานุกูล (สมศักดิ์ ปัญญาธโร) วัดศรีอุทุมพร ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยศิษย์และญาติโยม มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลชุมแสง จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

DATA Link

บริการสำหรับประชาชน

ตารางตรวจโรค

ตรวจสอบตารางการตรวจโรค ในเวลาราชการของแต่ละหน่วยงานหรือกลุ่มงาน เพื่อความสะดวกในการมารับบริการ

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาล

ค้นหาเบอร์ภายในโรงพยาบาล เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ

ตำแหน่งที่ตั้งโรงพยาบาล