โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณธรรมชาติ จำเนียรผล

โรงพยาบาลชุมแสง/ August 27, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณธรรมชาติ จำเนียรผล มอบผัดไทจำนวน 80 ห่อ ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ร้าน น้องเค้กเบเกอรี่

โรงพยาบาลชุมแสง/ August 25, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ร้าน น้องเค้กเบเกอรี่ มอบขนม 250 ชิ้น ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ก๋วยจั๊บแม่นงนุช เขาขาด ท่าตะโก

โรงพยาบาลชุมแสง/ August 24, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ก๋วยจั๊บแม่นงนุช เขาขาด ท่าตะโก มอบก๋วยจั๊บจำนวน 60 ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณธรรมชาติ จำเนียรผล และเพื่อนๆ

โรงพยาบาลชุมแสง/ August 24, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณธรรมชาติ จำเนียรผล และเพื่อนๆ นำก๋วยเตี๋ยวมามอบจำนวน 70 ถุง ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ท่านสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง

โรงพยาบาลชุมแสง/ August 24, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ท่านสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง มอบอาหารมื้อกลางวัน/มื้อเย็น ให้ผู้ป่วยและญาติ ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ทันตแพทย์หญิงศิวาพักตร์ ภาคอินทรีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลชุมแสง/ August 24, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ทันตแพทย์หญิงศิวาพักตร์ ภาคอินทรีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มอบเงินจำนวน 3,500 บาท สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด ผ่านแอพพลิเคชั่นการโอนเงิน และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดลูกสาวครบ 1 ปี โรงพยาบาลชุมแสงขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณถนอม เพชรประดิษฐ์ ที่ได้รับมอบหมายจาก คุณศักดิ์ชัย สุขวิชัย

โรงพยาบาลชุมแสง/ August 11, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณถนอม เพชรประดิษฐ์ ที่ได้รับมอบหมายจาก คุณศักดิ์ชัย สุขวิชัย มอบข้าวกล่องจำนวน 150 กล่อง ขนมจำนวน 150 กล่อง และน้ำสมุนไพรจำนวน 150 ขวด ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ นศพ.พุฒิพงศ์ เวสสะสุนทร คุณ นภากรณ์ พิสุทธิ์เจริญพงศ์ คุณต้องจิตร-สุวิทย์ พิสุทธิ์เจริญพงศ์

โรงพยาบาลชุมแสง/ August 11, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ นศพ.พุฒิพงศ์ เวสสะสุนทร คุณ นภากรณ์ พิสุทธิ์เจริญพงศ์ มอบเค้ก คุณต้องจิตร-สุวิทย์ พิสุทธิ์เจริญพงศ์ มอบพาย ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบคุณ คุณกมล คุณสมหวัง วัฒนวิบูลย์ชัย

โรงพยาบาลชุมแสง/ August 11, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบคุณ คุณกมล คุณสมหวัง วัฒนวิบูลย์ชัย มอบหมี่ซั่ว 250 กล่อง และมะม่วงแช่อิ่ม ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลและ จุดฉีดวัคซีนโควิด -19 อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลเมืองชุมแสง

สำนึกพระเมตตาคุณที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมคณะสงฆ์ วัดแสงธรรมสุทธาราม

โรงพยาบาลชุมแสง/ August 11, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

สำนึกพระเมตตาคุณที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมคณะสงฆ์ วัดแสงธรรมสุทธาราม ประทานความช่วยเหลืออาหาร ให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ซีดวัคซีนโควิด – 19 อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลเมืองชุมแสง จำนวน 50 กล่อง